ANDROID FIX LAG FREE FIRE MAX OB36 2.93.5 V3 PRO LOẠI MỚI - UPDATE DATA FIX LAG LOẠI MỚI


ANDROID FIX LAG FREE FIRE MAX OB36 2.93.5 V3 PRO LOẠI MỚI - UPDATE DATA FIX LAG LOẠI MỚI




1. CHỨC NĂNG:


- FIX LAG FREE FIRE MAX OB35


- PHIÊN BẢN HỖ TRỢ 2.93.5


- KHÔNG KHÓA NICK 100%

- SỬ DỤNG CHO ANDROID


- NHIỀU DATA CÀI THÊM HỖ TRỢ LEO RANK FIX LAG







2. LINK TẢI VÀ CÀI ĐẶT (BẢN RÚT GỌN CÓ LINK RÚT GỌN KHÔNG KHÓ CHỊU):


- DATA FULL :


+ FILE DATA FLFF MAX OB36 TRUNG BÌNHTẠI ĐÂY


+ FILE DATA FLFF MAX OB36 YẾU TẠI ĐÂY


+ FILE DATA FLFF MAX OB36 CỰC YẾU TẠI ĐÂY


+ FILE DATA FLFF MAX OB36 LOẠI 0KB TẠI ĐÂY


- DATA CÀI THÊM LOẠI 0:


+ DATA ỔN ĐỊNH VÀ TĂNG DAMAGE : TẠI ĐÂY


+ DATA TÌM VP SỰ KIỆN : TẠI ĐÂY


+ DATA TÌM XU MÁU KEO : TẠI ĐÂY


+ DATA XÓA BO TỬ CHIẾN : TẠI ĐÂY



- DATA CÀI THÊM LOẠI 8 :


+ DATA NHẤP NHÔTẠI ĐÂY










3. TẢI VÀ CÀI ĐẶT (BẢN FULL KHÔNG LINK RÚT GỌN):

VIDEO HƯỚNG DẪN TẢI NHANH








TẢI NHANH FIX LAG FREE FIRE MAX



 







4. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:


- NHƯ VIDEO CLIP!



5. TAGs:

#AndroidFixLag



Post a Comment

error: Content is protected !!