IOS FIX LAG V2 PRO FREE FIRE OB37 1.94.4 DÀNH CHO IPHONE IOS MỚI NHẤT

IOS FIX LAG V2 PRO FREE FIRE OB37 1.94.4 DÀNH CHO IPHONE IOS MỚI NHẤT




1. CHỨC NĂNG:


- FIX LAG FREE FIRE OB37


- PHIÊN BẢN HỖ TRỢ 1.94.3


- KHÔNG KHÓA NICK 100%

- SỬ DỤNG CHO IOS


- NHIỀU DATA CÀI THÊM HỖ TRỢ LEO RANK FIX LAG







2. LINK TẢI VÀ CÀI ĐẶT (BẢN RÚT GỌN CÓ LINK RÚT GỌN KHÔNG KHÓ CHỊU):


- DATA FULL:



+ FILE DATA FLFF IOS OB37 TRUNG BÌNHTẠI ĐÂY

+ FILE DATA FLFF IOS OB37 YẾU TẠI ĐÂY



- DATA CÀI THÊM LOẠI 0 ( CÓ THỂ BỊ BAN, CÂN NHẮC TRC KHI CHƠI):


+ DATA HIỆU ỨNG DẤU CHÂN: TẠI ĐÂY


+ DATA BOOM KEO CHÒI: TẠI ĐÂY


+ DATA MAGIC CONFIG: TẠI ĐÂY









3. TẢI VÀ CÀI ĐẶT (BẢN FULL KHÔNG LINK RÚT GỌN):

VIDEO HƯỚNG DẪN TẢI NHANH








TẢI NHANH FIX LAG FREE FIRE



 







4. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:


- NHƯ VIDEO CLIP!



5. TAGs:

#IosFixLag



Post a Comment

error: Content is protected !!