ANDROID MOD MENU INJECT FREE FIRE OB37 V7 1.94.11 MỚI NHẤT - AUTO HEADSHOT, MAGIC BULLET, EFECT FOOTSTEP

ANDROID MOD MENU INJECT FREE FIRE OB37 V7 1.94.11 MỚI NHẤT - AUTO HEADSHOT, MAGIC BULLET, EFECT FOOTSTEP
1. CHỨC NĂNG:


- DÀNH CHO ANDROID


- MOD MENU INJECT


- KHÔNG KHÓA NICK 100%2. TẢI VÀ CÀI ĐẶT (BẢN FULL KHÔNG LINK RÚT GỌN):

VIDEO HƯỚNG DẪN TẢI NHANH
TẢI NHANH MENU INJECT FREE FIRE OB37 


3. LINK TẢI VÀ CÀI ĐẶT (BẢN RÚT GỌN CÓ LINK RÚT GỌN KHÔNG KHÓ CHỊU):

MOD FREE FIRE OB37:


+ FILE APK MOD MENU INJECT V7:  TẠI ĐÂY


+ FILE APK FREE FIRE X86:  TẠI ĐÂY


- DATA ANDROID DÀNH CHO MÁY KHÔNG CÀI ĐƯỢC MENU:


+ FILE DATA FULL BẮT BUỘC CÀI:  TẠI ĐÂY

-----------

+ FILE DATA BYPASS ANTI BAN:  TẠI ĐÂY

-----------

+ FILE XÓA DATA HEADSHOT, MAGIC, BIG HEAD:  TẠI ĐÂY


+ FILE HEADSHOT 90 %:  TẠI ĐÂY


+ FILE HEADSHOT 90 % ANTENNA TẠI ĐÂY


+ FILE MAGIC BULLET:  TẠI ĐÂY


+ FILE MAGIC BULLET ANTENNA TẠI ĐÂY


+ FILE HEADSHOT 100% ANTENNA:  TẠI ĐÂY


+ FILE BIG HEAD:  TẠI ĐÂY


+ FILE BIG HEAD ANTENNA TẠI ĐÂY


-----

+ FILE ĐẤM RA VÁN GỖ TẠI ĐÂY


+ FILE KEO CHÒI TẠI ĐÂY


+ FILE MAGIC CONFIG TẠI ĐÂY


+ FILE HIỆU ỨNG CHÂN TẠI ĐÂY


+ FILE NO RECOIL TẠI ĐÂY


+ FILE UNDER GROUND TẠI ĐÂY
- DATA  DÀNH CHO IOS:


+ FILE HEADSHOT METADATA TẠI ĐÂY


+ FILE NHÌN XUYÊN TƯỜNG:  TẠI ĐÂY


+ FILE BYPASS DATA:  TẠI ĐÂY


-------

+ FILE DATA MAGIC BULLET:  TẠI ĐÂY


+ FILE ĐẤM RA VÁN GỖ TẠI ĐÂY


+ FILE KEO CHÒI TẠI ĐÂY


+ FILE MAGIC CONFIG TẠI ĐÂY


+ FILE HIỆU ỨNG CHÂN TẠI ĐÂY


+ FILE NO RECOIL TẠI ĐÂY


+ FILE UNDER GROUND TẠI ĐÂY


4. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:


- NHƯ VIDEO CLIP!5. TAGs:

#ModDataIos #ModDataAndroidPost a Comment

error: Content is protected !!